Hem > Om Magnus > Miljöpolicy

Miljöpolicy

Människors utsläpp av skräp, miljögifter och näringsämnen som kväve och fosfor förstör Östersjön. Man behöver inte vara biolog för att se att något är väldigt fel. Blåstången strax under vattenytan är ofta kraftigt överväxt av gröna alger. Bad är ibland motbjudande. I Kajakspecialistens verksamhet och på Klubbens turer gör alla sitt bästa för att minimera sin påverkan på kusten, skärgården och havet.

Rutiner vid våra tältturer

Kväve och fosfor finns bland annat i tvättmedel, tvålar, tandkräm och avföring. För att minimera vår påverkan på Östersjön förlägger vi våra utsläpp av dessa näringsämnen och miljögifter så långt från vattnet som är praktiskt rimligt. Mikroorganismer, växter och allehanda småkryp på land kan då bearbeta ämnena. Läckaget till Östersjön minimeras.

Vi diskar på land

Vi diskar och sköljer kastruller, bestick med mera i hopvikbara baljor. Diskvattnet hälls ut och silas en bit upp på land och innehållet i silen slängs i våra soppåsar. Vi lämnar inte kvar en enda makaron, varken på land eller i vattnet.

Nästa besökare kan komma strax efter att vi lämnat platsen och vi vill att denne skall kunna uppleva att han eller hon är den första som någonsin kliver iland på de platser vi nyss lämnat.

Vi spottar inte tandkräm i vattnet

Vi står en bit upp på land då vi borstar tänderna och spottar därför inte ut tandkräm i vattnet.

Vi använder biologiskt nedbrytbar tvål och schampo

Alla medlemmar uppmanas använda biologiskt nedbrytbar tvål och schampo.

Vi gräver toalettgropar

När vi är på land uträttar vi våra behov långt från vattnet. Vi kissar inte i vattenbrynet. Vi gräver ned vår avföring och täcker den ordentligt. Vi lämnar inte toalettpapper i naturen utan tar med det i små "hundbajspåsar". Det kan annars hända att djur gräver upp toalettpappret (ja, det är sant!). Det är äckligt att vara på öar där det ligger toalettpapper här och där.

Vi tar med oss äppelskrutt och andra restprodukter

Vi tar alltid med oss våra äppelskrutt och andra matrester i våra soppåsar. Vi vill varken skräpa ned eller förändra djurs beteende och matvanor. Djuren har klarat sig i tusentals år utan vår hjälp. Vi vill inte introducera främmande ämnen i den unika skärgårdsmiljön. I rimlig omfattning tar vi med skräp som andra lämnat.

Vi eldar inga brasor

En eldstad är mysigt, men brasor svärtar ned och kan spräcka stenar/berghällar. Dessutom skapas en onödig brandrisk. Vi använder våra friluftskök för all matlagning.

Vi matar inte vilda djur

Att mata vilda djur eller lämna matrester är att lära djuren att människors närvaro innebär föda. Detta kan till exempel leda till att grävlingar letar matrester nattetid på tältplatsen. Djur kan också gnaga hål i tält då de letar mat.

Det är tråkigt när vilda djur tigger mat. Vi tror att de mår bättre av att äta det de ätit i tusentals år i stället för att äta våra rester.

Vi försöker att inte störa fåglar och andra djur

Vi paddlar omvägar för att inte störa häckande fåglar eller splittra grupper. Allra viktigast är detta naturligtvis när djuren har, eller är på väg att få, ungar. Givetvis tar vi hänsyn till djurskyddsområden.

Vi tältar inte på öar med mycket fåglar

Vi undviker att tälta på öar med många fåglar, speciellt på våren och försommaren då de häckar eller har ungar. Ser vi ett bo med till exempel havsörn tältar vi naturligtvis inte i närheten.

Vi lägger tillbaka stenarna

Tälten måste ofta förankras med stenar. Då vi lämnar vår tältplats lägger vi tillbaka stenarna. Vi vill att även nästa besökare skall kunna uppleva stora släta klipphällar.

Vi undviker att gå på mossor och lavar

Då vi promenerar på öarna försöker vi undvika att slita på vegetationen. I skärgården finns många ovanliga arter, t.ex. känsliga orkideer. Torra mossor och lavar är sköra och lossnar lätt från underlaget. Om man till exempel går på torra lavar, som renlav, eller torra mossor, som vitmossa, smulas den sönder. Ofta kan man lika gärna gå bredvid. Eftersom vi inte gör upp någon eldstad är vi inte heller i behov av ved. Vi låter träden vara.

Vi färdas i små grupper

Vi är för det mesta tre-sex personer. En liten grupp sliter mindre på naturen och stör vilda djur i mindre utsträckning än en stor grupp. 

Om du eldar på klipphällar spricker de ofta


 

Övrigt

Paddling kräver inte byggda vägar, skapar inget störande buller, inget vågsvall som eroderar stränder, förbrukar inga fossila bränslen och genererar inte några utsläpp.

Materialen i kajakerna

Materialen i kajakerna vi använder är på intet sätt miljövänliga, men kajaker från VKV är kända för att hålla i många årtionden trots flitigt användande.

En kajak färdas på vatten och behöver i princip inte slitas alls. Materialet i VKV-kajakerna är dessutom UV-beständigt och bryts därför inte ned av att vara ute i solen. Och skulle något trots allt gå sönder är det relativt lätt att laga. Materialen är de samma som används till vanliga fritidsbåtar.

VKV:s materialleverantör ger en garanti på 100 000 år. Huruvida detta löfte infrias eller ej går inte att veta, men det är värt att nämna att år 2004 var första kajak i mål på Stockholm Kanotmaraton en VKV-kajak byggd på 1950-talet!

 Följ oss på
Facebook