Hem > Nelo Surfski > NELO Surfski > Beställning & Betalningsvillkor

Beställning & Betalningsvillkor

Maila magnus(...)kajakspecialisten.se, ange din fakturaadress (bostadsadress).
Vid beställning får du en faktura per mail.

BetalNINGSvillkor

 
1. Köp från lager

Hela fakturabeloppet betalas före hämtning. Om beställd modell är slut på lager faktureras beställningen med följande betalningsvillkor:

"25% betalas inom 10 dagar, slutbetalning då surfskin anländer Kajakspecialistens lokal. Hämtas snarast."

2. Specialbeställning

"50% betalas inom 10 dagar, slutbetalning då surfskin anländer Kajakspecialistens lokal. Hämtas snarast."

Detta gäller t.ex. fabriksmonterad roderhylsa för släproder eller personliga färgval, se respektive modell under fliken "Color Schemes" på:
nelo.eu/en/kayaks/surfski/

Leverenstid

Många beställer sin surfski flera månader före säsongen, därför bokas produktions-, transport- och lagerkapacitet upp av förbeställningar flera månader innan paddelsäsongen börjar. Leveranstiden på beställningar med kort framförhållning kan därför vara lång. 

Kajakspecialisten försöker hålla ett lager av de vanligaste modellerna, men eftersom köp-perioden är väldigt koncentrerad till maj-juni är det ofta leveransproblem i den perioden.


 


 Följ oss på
Facebook